O’zbekistonning xo’jaligiga umumiy ta’rif

O’zbekistonning xo’jaligiga umumiy ta’rif REJA: Xalq xo’jaligiga umumiy ta’rif. Sanoati va uning yetakchi tarmoqlari. 3.Qishloq xo’jaligi, uning yetakchi tarmoqlari. Xalq xo’jaligi, uning umumiy ta’rifi. Tarixiy taraqqiyotning turli osqichlarida O’zbekiston xalq xo’jaligi, uning iqtisodiy rivojlanish darajasi zigzaksimon yo’lni bosib o’tgan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, O’zbekiston o’tmishda Yer…