A.Anorbekova, Sh.Mirzayeva Hozirgi o’zbek adabiy tili

A.Anorbekova, Sh.Mirzayeva Hozirgi o’zbek adabiy tili

Bu kitobda o’zbek adabiy tili kitobida qushma gap sintaksisi haqida aytib utilgan.

Hozirgi o’zbek adabiy tili